1. Клиентът има право да анулира, откаже получаването, върне и замени заявените стоки поръчани на http://beautyhealth.bg в изброените по долу случаи, като попълни Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора от Приложение 1 на Общите условия.

2. Клиентът има право да анулира/откаже заявените за покупка от него продукт/и преди доставка, когато тя все още не е предадена на куриер и е със статус „В процес на обработка“ в личния профил на Клиента. Отказът от заявената покупка се осъществява през потребителския профил на Клиента от линка с детайлите на конкретната поръчка

3. Клиентът има право да откаже получаването на заявените от него продукти, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

  • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
  • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
  • при нарушена цялост на транспортната опаковка, което е довело до дефект/повреда на поръчания продукт.


В тези случай веднага трябва да уведоми Виейра консулт ЕООД по телефон или e-mail

4. Клиентът има право да върне / замени доставените, закупени от него стоки при следните условия:

4.1 Адрес за връщане на продукти:

„Виейра консулт” ЕООД

ул. “Московска” № 3

София 1000

За  Виейра консулт ЕООД

Тел: +359 885 226 222 (На цената на разговор с А1 според тарифния план на абоната)

4.2. В срок не по-дълъг от 30 календарни дни - без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, както и без да заплаща каквито и да е допълнителни суми, с изключение на разходите за връщане не стоките,

4.3. При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

4.4. Заявката за връщане на стоката е подадена писмено (по имейл, през Потребителския профил) в срок не по-дълъг от 30 календарни дни, считано от датата на получаване на поръчката.

4.5. Заявката за връщане на стоката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която се възстановява заплатената от клиента сума за стоката.

4.6. Стоката да бъде в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Виейра консулт ЕООД – фактура и касов бон.

4.7. В случаи на замяна клиентът съгласува с представител на Виейра консулт ЕООД адресът, на който желае да получи обратно заменената стока.

5. Клиентът няма право да върне/замени следните видове стоки:

5.1. стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

5.2. стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

5.3. запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

5.4. стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

ВРЪЩАНЕ НА СУМИ


1. Съгласно разпоредбите на ЗЗП, Виейра консулт ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 7 работни дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката, както следва:

1.1. за анулирани поръчки, ако плащането вече е прието – сумата за платените продукти и сумата за доставка.

1.2. за върнати/заменени продукти по вина на Виейра консулт ЕООД – връща се сумата по отказаните продукти и всички транспортни разходи.

1.3. за върнати/заменени продукти по желание на Клиента/потребителя – възстановява се сумата за отказания продукт и първоначалната доставка. В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ от договора, преките разходи за връщане на стоките се заплащат от него.