I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 beautyhealth.bg (електронният магазин) е собственост на Виейра консулт ЕООД, дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК: 201387413, с адрес на управление гр. София, ул.Московска 3 и електронна поща sales@beautyhealth.bg. Виейра консулт ЕООД предоставя на клиентите си посредством настоящия сайт beautyhealth.bg възможност да закупуват предлаганите стоки.

1.2. Авторските права върху съдържанието на сайта принадлежат на Дружеството, което има право да променя съдържанието и дизайна му по своя инициатива и съобразно своите виждания. Каквато и да е информация от сайта, вкл. лого, търговска марка, снимка или текст не може да бъде използвана без писмено разрешение от Дружеството. Никой не няма право да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва, излага, включва каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на BEAUTYHEALTH.BG, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън BEAUTYHEALTH.BG, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на BEAUTYHEALTH.BG.

1.3.Регистрацията в сайта е безплатна, доброволна и желателна, но не задължителна. За да направи поръчка клиентът може да се регистрира като потребител на сайта или да попълни профил на клиент със статут «Гост». Регистрацията носи допълнителни ползи за потребителите, а именно участие в клиентски програми, специални промоции и услуги, които важат само за регистрирани кленти на сайта като издаване на ваучери за замяна и връщане на стоки, които не важат при потребители с профил „Гост“. След успешно приключване на регистрация потребителят ще получи потвърждение чрез е-мейл с потребителско име и парола, с които ще може да влиза в своя профил. Използването на BEAUTYHEALTH.BG от потребителите (регистрирани или с профил „Гост“) ги обвързва автоматично с правилата на настоящите Общи условия, с които те се съобразяват за цялото време на ползването на сайта, от първоначалното влизане, до напускането му. Преди финализиране на електронната заявка за покупка, слагайки отметка „Съгласен съм с условията и ги приемам”, потребителите се съгласяват изцяло, приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия. Също така дават съгласието си да закупят стоките, намиращи се в секцията „Покупки”. След получаване на потвърждение на поръчката от потребителите се счита, че договорът е сключен. С приемането на Oбщите условия и с поставяне на отметка "Съгласен съм с условията и ги приемам", потребителите декларират, че няма да нарушават българското законодателство, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката.

1.4. Работният език на beautyhealth.bg с потребителите му е българския език. Потребителите правят своите заявки за покупки като ползват българската кирилска азбука.

1.5. Продуктите, които се намират на интернет страницата на beautyhealth.bg, представляват публична оферта по смисъла на чл.291 от ТЗ.

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ

Предлаганите в Сайта стоки са авторски произведения и производителите гарантират качеството и осигуряват количеството. Тъй като голяма част от стоките са единични бройки, електронна поръчка може да бъде направена само ако артикулът e в наличност. Всеки екземпляр е обозначен с марка, състав на материята и размер (за дрехи), производител. Дружеството носи отговорност за автентичността на марката, за стоки закупени директно от производител и такъв е посочен. В електронния магазин са посочени цената, основните характеристики на предлаганите артикули и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта

ІІІ.ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА

3.1. Предлаганите продукти може да се поръчват по всяко време само и единствено чрез Интернет страницата. Поръчки могат да бъдат направени от клиенти с профил Потребител или Гост. При извършване на заявка за покупка потребителите попълват следните данни - име, фамилия, град, точен адрес, телефон, електронна поща. Потребителите се задължават да подават вярна и правдива информация, свързана с осигуряването на доставката на стоката и уведомяват незабавно Виейра консулт ЕООД при невъзможност да получат стоката. При промени в предоставената информация потребителите се задължават да актуализират данните си своевременно.

3.2. След като Потребителят направи поръчка, Дружеството я потвърждава по e-mail, като в потвърждението се посочва номера на поръчката, датата и часа, когато е направена поръчката. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката, наричана още в Документа -извършена поръчка.

Очаквайте обаждане по телефона от нашия екип до 2 работни дни за потвърждение на поръчката. При непотвърдени по телефон поръчки (невъзможност да се свържем с клиента) или имейл (в случаите, когато изрично клиентът е упоменал потвърждението да се случи по този начин) в рамките на 3 работни дни или до края на разпродажбата/колекцията, поръчките се отменят.

3.3. Потвърждението има сила на договор за доставка от разстояние. С оглед на коректното изпълнение на договора Дружеството има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон.

3.4. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че beautyhealth.bg може да се свърже с него чрез всички налични средства за уточняване на детайлите по поръчката.

3.5. BEAUTYHEALTH.BG може едностранно да прекрати поръчка направена от Клиент, като предварително го уведоми, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи :

3.5.1. Ако три последователни поръчки са върнати от клиента без да е дадена основателна причина.

3.5.2.Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен или неточен адрес или телефон.

3.6. Когато BEAUTYHEALTH.BG не може да изпълни поръчка поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми Клиента за това и да възстанови платените от него суми, ако има такива, в срок до 14 дни от датата, на която BEAUTYHEALTH.BG е следвало да изпълни задължението си по договора.

3.7. Доставката на поръчаните стоки се осъществява от избрана от клиента от посочените на сайта куриерски фирми.

3.8. Заявената за покупка стока се доставя на потребителите лично на посочения от тях адрес или на изрично посочен от потребителите получател. След предаване на стоката от куриера всички рискове, произтичащи от доставката на стоката, преминават върху потребителите.

3.9. Времето за доставка е средно от 1 до 3 работни дни (освен ако в информацията за самият продукт не e указано друго) от направата на поръчката. Сроковете за доставка на поръчките зависят от графика за тяхната обработка и условията на Доставчика. Дружеството се задължава да отразява своевременно на Сайта всяка промяна на условията за доставка, както и да информира Потребителите за извънредните обстоятелства, които водят до удължаване на срока за доставка. Ако продуктът не може да бъде доставен на време или изобщо не може да бъде доставен BEAUTYHEALTH.BG се задължава да информира Клиента за това. При забавяне на доставка поради форсмажорни обстоятелства – лошо време, затворени пътища, технически проблеми с превоза, BEAUTYHEALTH.BG не носи отговорност и срокът на доставка в тези случаи се удължава с времето на съществуване на обективните пречки.

3.10. При доставка с куриер пратката се доставя на посочения от Клиента адрес и се предоставя лично на Потребителя срещу подпис върху приемо-предавателен протокол, който удостоверява предаването, след като е изплатена дължимата цена. При невъзможност за получаване на пратката лично от Потребителя, тя се връчва на член от домакинството или офиса, като се отбелязва името на действителния получател. При невъзможност за установяване на контакт с Потребителя на посочения от него телефон или невъзможност за приемане на поръчката, при извършени три посещения на посочения адрес, поръчката се анулира.

3.11. Някои от продуктите, предлагани от сайта, може да притежават договорна гаранция и това ще бъде упоменато в описанието на продукта .

ІV.ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

4.1. За всеки от продуктите на Сайта е посочена единична цена. Всички цени са в български лева и се разбират като крайни. Те не включват цената за куриерска услуга.

4.2. Потребителят заплаща стойността на поръчката, включваща стойността на продукта и на куриерската услуга. Възможностите за плащане са следните:

 • С наложен платеж
 • По банков път

4.4. Потребителите ползват безплатна доставка при стойност на поръчката над 100 лв.

4.5. Цената на продуктите е тази към момента на времето на поръчката.

4.6. Цената на промоционалните продукти е тази от времето на поръчката, по време на промоционалния период.

V. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на  работни дни от получаване на стоката.

5.2. Потребителят има право да се откаже от сключения от него договор и да върне поръчаните продукти на основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗП в рамките на 7 работни дни от получаване на стоката без да дължи обезщетения или неустойка и без да посочва причина,като разходите за връщане са за негова сметка. Потребителят трябва да информира Доставчика за отказа, като в секцията “Моят профил”, отвори поръчката, за която това се отнася и да изпълни необходимите действия в секцията “Връщане на стока”, която се намира най-отдолу на поръчката.

5.2.1. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазена оригинална опаковка и етикет в срок от 10 работни дни от изтичане на срока за отказ.

5.2.2. При връщане на стоката поради отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, Доставчикът му възстановява изцяло платената сума по посочена от него банкова сметка в срок до 15 /петнадесет/ дни от връщане на стоката или му издава кредитно известие в размер на стойността на стоката без цената за доставка. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката и/или стоката е с нарушен търговски вид и не е върната със запазена оригинална опаковка и етикет. Продуктите, които са комплект, трябва да бъдат върнати като такъв. Кутията и опаковката се смятат за част от него.

За целите на договора "ваучер" и “кредитно известие” са електронни еквиваленти на парична стойност.

5.3. Получателят може да направи рекламация на доставената стока, когато доставената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба.

5.3.1.Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в констатирани :

 1. производствени дефекти на доставената стока;
 2. липси на части от стоката;
 3. повреда на стоката при транспортиране, нарушения на физическата цялост на опаковката и съдържанието й
 4. доставената стока не съответства на поръчаната .

5.3.2.Рекламации се приемат от клиентският профил на eлектронния адрес на Доставчика. В рекламацията се посочват номерът(кодът) на поръчката и каталожният номер на продукта. Уточнява се начинът на връщане на закупената стока, както и начинът за връщане на сумата, заплатена за него.

5.3.3.При рекламация Потребителят може да избере между следните варианти:

 1. замяна на конкретния артикул за същия без дефекти в случай, че има наличен такъв, като замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка

или

 1. връщане на стоката срещу възстановяване на платената цена по посочена банкова сметка или срещу издаване на кредитно известие на стойност платената сума за стоката .

5.2.4. Възстановяването на изцяло платената сума се извършва по посочена от Потребителя банкова сметка в срок до 15 /петнадесет/ работни дни от предявяване на рекламацията и в случай, че стоката е върната в срок от 10 /десет/ работни дни от предявяване на рекламацията.

Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в посочения срок, рекламацията не произвежда действие.

Върната закупена стока трябва да бъде в ненарушен търговски вид и със запазена оригинална опаковка и етикет, освен в случай, че рекламацията при условията на т.3 от чл. 5.3.1. Продуктите, които са комплект, трябва да бъдат върнати като такъв. Кутията и опаковката за защита на продукта се смятат за част от него.

5.4. Доставчикът не е длъжен да приеме върната стока, както и не дължи компенсация на Потребителя в следните случаи:

 1. когато искането е за замяна на закупен продукт с друг с различни характеристики или различен тип продукт.
 2. стоката е върната поради отказ или рекламация, направени в срок надвишаващ 7-те работни дни, предвидени в чл. 5.1. от работния ден следващ датата на сключването на договора.
 3. върнатият при условията на чл.5.2. от общите условия продукт не е във вида и състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи).

5.5.Във всички случаи, разходите за връщане, повторно изпращане са за сметка на Клиента, с изключение на случаите от 5.3.1, при които Доставчикът ще понесе разходите по доставката.

VІ.СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Виейра консулт ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Запознайте се с  Политиката за поверителност и защита на личните данни публикувана тук.

Политиката за поверителност е зготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

6.1. Виейра консулт ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни. С приемането на общите условия Ползвателят дава своето безсрочно, изрично и безусловно съгласие до изрична писмена отмяна за предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Дружеството и упълномощени от него трети лица с оглед на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, за бизнес анализи с цел подобряване услугите от страна на Дружеството, за маркетингови и рекламни цели и анализи на Дружеството, както и за други цели, разрешени от закона.

6.2. С приемането на общите условия Потребителят декларира своето съгласие за напълно доброволно предоставяне на необходимите лични данни. Потребителят може по всяко време да получи информация за използването и обработването на предоставените лични данни, както и да поиска профилът му, съдържащ личните данни да бъде заличен, като за целта е необходимо да изпрати писмено искане до sales@beautyhealth.bg.

6.3. Дружеството не предоставя личните данни на потребителите си на трети лица, извън изрично посочения Доставчик и предвидените в закона случаи и гарантира, че личните данни ще бъдат съхранявани съобразно изискванията на българското законодателство, а информацията ще бъде предоставяна на компетентните държавни органи само в предвидените от закона случаи при спазване изискванията на ЗЗЛД.

6.4 BEAUTYHEALTH.BG не изисква от своите Клиенти или Потребители чрез никакви комуникационни средства (e-mail/телефон/SMS/други) конфиденциална информация, банкови сметки / данни за банкови карти или персонални пароли.

6.5. Клиентът носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица

6.6. Уеб сайтът https://beautyhealth.bg / ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж http://beautyhealth.bg; Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.

6.7. BEAUTYHEALTH.BG не поема каквато и да било отговорност в случай, че Клиент бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Виейра консулт ЕООД.

VII . БРОШУРИ И ИЗВЕСТИЯ

7.1. Когато Клиент създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, може да се съгласи да получава Брошури и/или Известия от BEAUTYHEALTH.BG. При извършването на регистрация в https://beautyhealth.bg потребителят има опция да се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация.

7.2. Цялата информация получена от Клиент с цел да се изпращат Брошури и/или Известия ще бъде използвана от BEAUTYHEALTH.BG в рамките поставени от политиката на поверителност.

7.3. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия от страна на Клиента може да бъде направен по всяко време:

 • 7.3.1. Чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка Брошура и/или Известие.
 • 7.3.2. Чрез отказ от получаване на Брошури и/или Известия, използвайки страниците с ограничен достъп в специалната част на Профила.
 • 7.3.3. Чрез свързване с BEAUTYHEALTH.BG според данните за контакт и без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.

7.4. BEAUTYHEALTH.BG няма да включва в Брошурите и/или Известията към Клиент никаква друга рекламна информация отнасяща се към трети лица, които не са в партньорски отношения с BEAUTYHEALTH.BG по време на изпращането на Брошурата и/или Известието.

7.5. Ние няма да ви изпратим бюлетин с промоционални и други предложения, ако вие изрично не сте отбелязали това. В случай, че все пак сте попаднали в списъците за изпращане на бюлетин и не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за неудобството което сме ви причинили и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.

VІІІ.ДРУГИ УСЛОВИЯ

8.1. Виейра консулт ЕООД не носи отговорност за грешки на Сайта, възникнали поради промени, настройки или други технически причини, както и поради злонамерена намеса.

8.2. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от Виейра консулт ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

Независимо от основанието довело до изменение на Общите условия на Виейра консулт ЕООД, Дружеството се задължава да информира потребителите си относно промяната като ги постави на видно място на сайта. Промените влизат в сила от деня на оповестяването им на страницата на www.beautyhealth.bg

8.3.Дружеството има право да заличава потребителски профил на Клиент, който нарушава условията за ползване на онлайн магазина или го използва не по предназначение.

8.4.В случай, че Потребителят желае да получава на своя e-mail адрес допълнителна информация относно предстоящи кампании, той доброволно може да се съгласи или да се откаже чрез своя профил в Сайта.

8.5. BEAUTYHEALTH.BG не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

8.6. BEAUTYHEALTH.BG не предлага никакви директни или косвени гаранции, че услугата ще отговаря на изискванията на Клиента или тя ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки, че продуктите / услугите, получени безплатно или закупени от Интернет страницата, включително и тези придобити чрез предварително закупен купон (ваучер) ще задоволят изискванията или очакванията на Клиента.

8.7. Дружеството има право да публикува рекламни банери и/или връзки на която и да е част от сайта www.beautyhealth.bg съобразно действащото законодателство.

8.8. Всички възникнали спорове, произтичащи от ползването на сайта във връзка със закупуването на стоки, се разрешават по взаимно съгласие с потребителите, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища в гр.София, съобразно приложимото българско законодателство

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Приложение към общите условия

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
Ако желаете да се откажете от договора, попълнете формуляра по-долу и го изпратете на мейл sales@beautyhealth.bg

До Виейра консулт ЕООД
Адрес: ул. Московска 3, гр. София, България
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:
Поръчано на (въведете дата)………………...получено на (въведете дата)……………………..
Име на потребителя:
Е-mail с който сте направили поръчката
Адрес на доставка на потребителя:
Банкови детайли на потребителя: (за връщане на сумата)
Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
Дата

Информация за онлайн решаване на потребителски спорове съгласно чл. 14, ал. 1 от ОРС (регламент за Онлайн Решаване на Спорове):

Съгласно разпоредбите на чл. 14, ал. 1 от ОРС Европейската комисия предоставя една от платформите си на потребителите за разрешаване на онлайн спорове. Платформата (http://ec.europa.eu/consumers/odr) дава възможност за постигане на извънсъдебни споразумения по спорове, свързани с онлайн покупки и договори за услуги.